website Carrera Coaching
 home  stuur een email naar Carrera Coaching

ZKM

De Zelf Konfrontatie Methode (ZKM) helpt om de samenhang te zien tussen heden, verleden en toekomstmogelijkheden in uw eigen levensverhaal.
Uitgangspunt is het idee dat de mens expert is van zijn eigen leven.

Met ZKM onderzoekt u stapsgewijs en systematisch wie u diep van binnen bent.
U schrijft met de hulp van de coach uw eigen verhaal en maakt een ontdekkingsreis door uw eigen leven.
U ontdekt het verhaal achter het verhaal. Gevoelens en gebeurtenissen, die los van elkaar leken te staan, blijken samen te hangen, patronen en thema's worden zichtbaar.
Zo krijgt u zicht op de rode draad die uw levenservaringen met elkaar verbindt.


Ontdekkingsreis door uw leven, ofwel ZKM
"Ik zie nu dat de tafel waaraan ik zit in een vergadering voor mij de tafel is waar ik thuis als kind van een groot gezin ook zat. Daar durfde ik ook nooit iets te zeggen. Maar dat kind ben ik niet meer, nu durf ik een discussie aan te gaan en krijg ik veel waardering voor wie ik ben en wat ik doe".

"Ik heb altijd gedacht dat ik leiding wilde geven, mijn zelfonderzoek heeft me geleerd dat ik liever dingen maak en geen leiding geef".

"Ik ben tevreden met mezelf zoals ik ben. Mijn werk en relatie zijn belangrijk, maar of ik me tevreden voel of niet, dat bepaal ik zelf".

 top

Voordeel van ZKM is dat u in een relatief kort tijdsbestek een genuanceerd beeld krijgt van uzelf en uw leven waarmee u concreet aan de slag kunt gaan.
Met als resultaat meer greep op uw leven, meer verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen functioneren en minder afhankelijk van omstandigheden buiten uzelf.

Een ander belangrijk voordeel is dat ZKM niet aan een cultuur of sekse gebonden is omdat het uitgaat van de waarden die ieder mens zelf aan zichzelf, zijn omgeving en zijn leven hecht.

De duur van een ZKM-programma is ongeveer dertien uur, dit is inclusief tien uur onderzoek en drie uur coaching.

De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma Valuation and Motivation van de katholieke Universiteit Nijmegen.
Dit programma kreeg internationaal de erkenning 'excellent' en behoort tot het wetenschappelijk toponderzoek van Nederland.

 top

Overweegt u een ZKM-onderzoek te doen?
Download/print: Folder-ZKM.pdf